اطلاعیه‌ی انجمن: انجمن اختصاصی معاونت مالی و پشتیبانی
به انجمن معاونت مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خوش آمدید .